Popravka punjenja (napajanja)

Kontaktirajte nas

Servis mobilnih telefona Doktor Mobil pruža uslugu popravke punjenja tj. konektora napajanja na mobilnim telefonima.

Ponekad se dešava da telefon neće da se puni, iako on može normalno da radi kada se u njega stavi napunjena baterija. U zavisnosti od modela telefona može se pojaviti poruka tipa „punjenje nije moguće“ ili jednostavno telefon uopšte ne reaguje kada se priključi na punjač.

Do ovog kvara može doći iz više razloga, zbog ulaska vode u telefon, neodgovarajućeg napajanja, lošeg rukovanja punjačem i slično, usled čega dolazi do oštećenja konektora napajanja.

konektor napajanja

Takođe, osim konaktora punjenja, ovaj kvar se može javiti i usled oštećenja na samoj ploči mobilnog telefona. U tom slučaju, radi se o ozbiljnijem kvaru čija popravka zahteva više vremena, a često se u ovim situacijama postavlja i pitanje isplativosti popravke. Ovaj kvar se ne rešava na licu mesta i potrebno je ostaviti mobilni telefon u servisu.

Cena zamene konektora napajanja, odnosno popravke punjenja zavisi od modela mobilnog telefona, a rok popravke je teško reći unapred jer takođe zavisi od vrste kvara i modela telefona.

Za bliže informacije pozovite nas na 011/405-8049 ili 062/1617-002 ili nas posetite u našem servisu u Beogradu  (vidi mapu).

  • Pratite nas na Facebook-u

  • Mobilni svet Doktor Mobil

Call Now Button